دسته بندی: آموزش گوگل تگ منیجر

آموزش گوگل تگ منیجر-بخش هفتم: فضای کاری

آموزش گوگل تگ منیجر-بخش هفتم: فضای کاری

آموزش گوگل تگ منیجر-بخش هفتم: فضای کاری GTM Tutorial – Part 7 – Environment & Workspace مدیریت فضای کاری گوگل تگ منیجر   در بخش ششم از سری آموزشی Google Tag Manager ، مرتب‌سازی فضای کاری گوگل تگ منیجر توسط فولدرها (Folders) و نحوه اعمال تغییرات انجام شده در GTM را آموزش دادیم. دلیل تعریف فضاهای کاری […]


آموزش گوگل تگ منیجر-بخش ششم: فولدر-انتشار

آموزش گوگل تگ منیجر-بخش ششم: فولدر-انتشار

آموزش گوگل تگ منیجر-بخش ششم: فولدر-انتشار  GTM Tutorial – Part 6 – Folders & Publishing مرتب‌سازی فضای کاری گوگل تگ منیجر توسط فولدرها (Folders) در بخش پنجم از آموزش گوگل تگ منیجر، رهگیری تعداد دانلود فایل در سرویس مدیریت تگ گوگل را آموزش دادیم. لزوم استفاده از فولدرها در GTM: به منظور مرتب سازی فضای کاری […]


آموزش گوگل تگ منیجر-بخش پنجم: رهگیری دانلود فایل

آموزش گوگل تگ منیجر-بخش پنجم: رهگیری دانلود فایل

آموزش گوگل تگ منیجر-بخش پنجم: رهگیری دانلود فایل GTM Tutotial – Part 5 – Tracking File Downloads رهگیری تعداد دانلود فایل در سرویس مدیریت تگ گوگل در مقاله قبل (بخش 4 آموزش گوگل تگ منیجر) نحوه رهگیری پر شدن فرم های وب سایت مانند فرم تماس با ما را یاد گرفتیم. رهگیری دانلود فایل با فرمت […]


آموزش گوگل تگ منیجر-بخش چهارم: رهگیری فرم ثبت‌نام

آموزش گوگل تگ منیجر-بخش چهارم: رهگیری فرم ثبت‌نام

آموزش گوگل تگ منیجر-بخش چهارم: رهگیری فرم ثبت‌نام GTM Tutorial – Part 4 – Tracking Form Submissions رهگیری فرم‌های ثبت نام وب سایت توسط گوگل تگ منیجر در مقاله قبل (بخش سوم آموزش گوگل تگ منیجر) نحوه رهگیری کلیک کاربران روی لینک های خارجی (outbound یا external) یک وب سایت را آموزش دادیم. رهگیری ثبت فرم […]


آموزش گوگل تگ منیجر-بخش سوم: رهگیری لینک خارجی

آموزش گوگل تگ منیجر-بخش سوم: رهگیری لینک خارجی

آموزش گوگل تگ منیجر-بخش سوم: رهگیری لینک خارجی GTM Tutorial – Part 3 – Tracking Outbound Links رهگیری کلیک روی لینک خارجی توسط سرویس گوگل تگ منیجر تعریف متغیر (Variable) برای لینک‌های حارجی: در مقاله قبل، نحوه پیاده سازی و تعریف تگ گوگل آنالیتیکس را در سرویس مدیریت تگ گوگل (GTM) آموزش دادیم. در این […]


آموزش گوگل تگ منیجر-بخش دوم: پیاده‌سازی گوگل آنالیتیکس

آموزش گوگل تگ منیجر-بخش دوم: پیاده‌سازی گوگل آنالیتیکس

آموزش گوگل تگ منیجر-بخش دوم: پیاده‌سازی گوگل آنالیتیکس GTM Tutorial – Part 2 – Implementing Google Analytics پیاده‌سازی کد گوگل آنالیتیکس توسط گوگل تگ منیجر در بخش اول از سری آموزشی گوگل تگ منیجر، به معرفی این سرویس پرداختیم و نحوه نصب آن را روی یک وب سایت آموزش دادیم و محیط آنرا بطور کلی […]


آموزش گوگل تگ منیجر-بخش اول: معرفی و بررسی امکانات

آموزش گوگل تگ منیجر-بخش اول: معرفی و بررسی امکانات

آموزش گوگل تگ منیجر-بخش اول: معرفی و بررسی امکانات Google Tag Manager – Part 1 – Introduction معرفی و بررسی امکانات سرویس گوگل تگ منیجر (Google Tag Manager) Google Tag Manager سرویس رایگانی از گوگل است که می توان توسط آن انواع تگ های یک وب سایت را مدیریت کرد. برای شروع کار به آدرس […]