آموزش ابزار لاگ‌گیری nLog برای دات‌نت

آموزش ابزار لاگ‌گیری nLog برای دات‌نت

مشخصات مقاله

آموزش ابزار لاگ‌گیری nLog برای دات‌نت

آموزش ابزار لاگ‌گیری nLog برای دات‌نت

NLog : free open-source logging for .NET

NLog Logo

معرفی ابزار مدیریت لاگ nLog و نحوه استفاده از آن در NET.

 

سلام دوستان ، در خدمتتون هستیم با آموزش nLog که یکی از بهترین ابزار های موجود برای عمل لاگ گیری می باشد . در وب سایت Dotnetlogging لیست کاملی از انواع ابزارهای لاگ گیری را برای دات نت مشاهده می فرمایید .

 

تعریف عملیات لاگ‌گیری (Logging):

لاگ گیری به عمل ذخیره سازی اطلاعات درباره خطاها و رخدادهایی که در حین اجرای پروژه اتفاق می افتد را گویند که معمولا این ذخیره سازی با نوشتن در فایل text متنی همراه است .

نحوه نصب NLog :

برای نصب nLog دو روش داریم . یکی اینکه مانند قبل به وب سایت nuGet رفته و فرمان مربوط به نصب nLog را کپی کرده و سپس در کنسول نوگت پیست کنیم . روش دیگر اینست که به وب سایت مرجع NLog برویم و با زدن دکمه Download NLog به صفحه ای برویم که دستور مربوط به نصب را نوشته است .

 

دستور نصب NLog با تمام امکانات :

Install-Package NLog.Config

با نصب NLog ، دو تا فایل بنام های NLog.config , NLog.xsd به روت پروژه اضافه می شود . ما در این آموزش به فایل NLog.xsd کاری نداریم

شروع کار با NLog :

به این منظور ، باید فولدری بنام Infrastructure در روت پروژه ایجاد کنیم (دقت کنید که نام این فولدر اختیاریست ولی بهتر است Infrastructure باشد) و سپس در این فولدر یک کلاس Add میکنیم بنام LoggerProxy.cs که نام کلاس هم دلخواه است .

کلاس LoggerProxy را Public static تعریف میکنیم :

 public static class LoggerProxy { }

تعریف متغیری با نوع enum:

سپس یک Enumeration بنام Levels تعریف میکنیم که انواع رخدادهایی که ممکن است برای پروژه اتفاق بیافتد را در آن بیان میکنیم :

public enum LogLevels : int {
 Trace = 0,
 Debug = 1,
 Info = 2,
 Warn = 3,
 Error = 4,
 Fatal = 5,
}

 

تعریف سازنده (Constructor) برای کلاس:

در این مرحله برای کلاس خود یک سازنده بصورت زیر تعریف میکنیم :

 static LoggerProxy(){
 }

تعریف تابع اصلی Log:

تابع اصلی این کلاس یعنی Log را بصورت زیر تعریف میکنیم که در این مثال دارای 5 پارامتر ورودی می باشد (تعداد پارامترها متغیر است ممکن است کمتر یا بیشتر از 5 پارامتر به ان ارسال شود) :

public static void Log
(LogLevels level,System.Type type,string message,System.Exception exception=null,params object[] args)
پارامترهای تابع Log:

پارامتر اول این تابع level می باشد که از نوع enum می باشد که در بالا تعریف کردیم که 6 عضو دارد . پارامتر بعدی یعنی type ، نوع کلاسی است که در آن متد Log صدا زده می شود (مانند NameSpace ها) . پارامتر بعدی message است . پیغامی است که می خواهیم به ازای رخداد موردنظر در فایل لاگ نوشته شود . پارامتر بعدی exception است که در هنگام بروز خطاها استفاده میشود و مثلا در موقع info این پارامتر null است . پس با مساوی null قرار دادن آن ، آنرا اختیاری یا optional تعریف کرده ایم . و پارامتر آخر نیز آرگومان ها می باشند که می توان از صفر تا بینهایت به آن پارامتر ارسال کنیم .

بدنه تابع Log:

بدنه تابع فوق نیز بصورت زیر است :

NLog.Logger oLogger = NLog.LogManager.GetLogger(type.ToString()); 
switch (level) { 
 case LogLevels.Debug: { 
 oLogger.Debug(exception: exception, message: message, args: args); 
 break; 
 } 
 case LogLevels.Error: { 
 oLogger.Error(exception: exception, message: message, args: args); 
 break; 
 } 
 case LogLevels.Fatal: { 
 oLogger.Fatal(exception: exception, message: message, args: args); 
 break; 
 } 
 case LogLevels.Info: { 
 oLogger.Info(exception: exception, message: message, args: args); 
 break; 
 } 
 case LogLevels.Trace: { 
 oLogger.Trace(exception: exception, message: message, args: args); 
 break; 
 } 
 case LogLevels.Warn: { 
 oLogger.Warn(exception: exception, message: message, args: args); 
 break;
 }
}

مشاهده می شود که بر اساس نوع رخداد در پروژه ، یک event در لاگ موردنظر ایجاد شده است .

 

استفاده از متد Log :

به این منظور یک کنترولر بنام HomeController می سازیم و در آن یک اکشن بنام دلخواه مثلا LogSample تعریف میکنیم :

public ActionResult LogSample() { 
 Infrastructure.LoggerProxy.Log(Infrastructure.LoggerProxy.LogLevels.Debug, GetType(),"Debug …!"); 
 Infrastructure.LoggerProxy.Log(Infrastructure.LoggerProxy.LogLevels.Error, GetType(), "Error …!"); 
 Infrastructure.LoggerProxy.Log(Infrastructure.LoggerProxy.LogLevels.Fatal, GetType(), "Fatal Error …!"); 
 Infrastructure.LoggerProxy.Log(Infrastructure.LoggerProxy.LogLevels.Info, GetType(), "Info …!"); 
 Infrastructure.LoggerProxy.Log(Infrastructure.LoggerProxy.LogLevels.Trace, GetType(), "Trace …!"); 
 Infrastructure.LoggerProxy.Log(Infrastructure.LoggerProxy.LogLevels.Warn, GetType(), "Warn …!");
 return View();
}

همانطور که مشاهده میکنید بعد از ذکر namespace تابعی که نوشتیم و سپس نام کلاس و درنهایت نام متد Log ، پارامترهای آن تابع را ارسال کرده ایم .

تنظیمات NLog در فایل nlog.config:

حال میخواهیم وارد بحث NLog Configuration شویم . بصورت پیش فرض ، یک تنظیماتی در فایل NLog.config در نظر گرفته می شود که می توان بر اساس نیاز خود ، این تنظیمات را تغییر دهیم و سفارشی کنیم . قابلیتهای جالبی در این بخش وجود دارد . همراه ما باشید تا آنها را بیان کنیم :

دستورات پیش فرض بصورت زیر می باشند :

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<nlog 
 autoreload="true" 
 internallogfile="c:\temp\nlog-internal.log" 
 internalloglevel="Off" throwexceptions="false"
 xmlns="http://www.nlog-project.org/schemas/NLog.xsd" 
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 xsi:schemalocation="http://www.nlog-project.org/schemas/NLog.xsd NLog.xsd">
 <targets></targets>
 <rules></rules>
</nlog>

 

المان targets بیانگر محل ذخیره سازی و یا نحوه ارسال لاگ (Log) می باشد و در rules نیز نوع رخداد و محل رخداد event ها را تعیین می کنیم .

 

مثالی از تعریف المان target و rule:

با ذکر یک مثال قضیه را واضح تر میکنیم.

در مثال فوق داریم :

 • در المان target ابتدا نام آنرا نوشتیم که دلخواه می باشد و سپس نوع لاگ گیری را بیان کرده ایم که در این مثال File است یعنی لاگ ها را داخل فایل متنی بنویس و نام این فایل نیز File1.txt می باشد .
 • در المان rule مثال فوق ، ابتدا نام آنرا مشخص میکنیم که * بیانگر تمام نام هاست . منظور از نام همان type در متد Log می باشد . بعنوان مثال اگر تابع Log را در کلاس program.cs صدا بزنیم که این کلاس در BLL NameSpace تعریف شده است و نام پروژه نیز MyApp باشد در این حالت پارامتر name برابر MyApp.BLL.program.cs می شود .
 • پارامتر minLevel نیز بیانگر نوع رخدادیست که میخواهیم لاگ گیری شود . در این مثال گفتیم minlevel برابر Trace باشد یعنی از کل رخدادهای پروژه لاگ گیری شود . زیرا Trace اولین level است و سایر رخدادها زیر مجموعه آن می باشند .
 • در پارامتر writeTo نیز گفتیم event های این rule را در Target1 ذخیره کن .

 

مفهوم کلی مثال فوق » هر اتفاقی که بیوفتد و در هر namespace ای که باشد ، در فایل File1.txt ثبت می شود .

 

مثالی برای ثبت لاگ هر نوع رخداد:

در این مثال می خواهیم لاگ های مربوط به هر نوع رخداد را در فایل جداگانه ای ثبت کنیم :

مشاهده می شود که لاگ های از نوع Trace را در فایل File1.txt ثبت کرده ایم و  لاگ های از نوع Debug را در فایل File2.txt ثبت کرده ایم و ….

مثالی برای ثبت رخدادهای مهم Fatal:

در مثال بعد می خواهیم تنظیماتی انجام دهیم که علاوه بر اینکه تمام لاگ ها را در File1 ثبت میکند ، رخدادهای Fatal را بدلیل اهمیتشان ، در فایل جداگانه ای ثبت کند :

مثالی برای ثبت رویدادها در یک فایال متنی و یا ارسال ایمیل:

رویکرد این مثال در مورد target می باشد . میخواهیم رخدادهای Target1 روزانه در فایل متنی مجزا نوشته شوند و Target2 به ایمیل مدیر سایت ارسال شوند :

 

<targets>
 <wrapper-target xsi:type="AsyncWrapper">
 <target archiveevery="Day" filename="File1.txt" name="Target1" xsi:type="File">
 <target addnewlines="true" enablessl="false" encoding="utf-8" html="true" name="Target2"> priority="" smtpauthentication="Basic" smtppassword="" smtpport="25" smtpserver="" smtpusername="" to=""
 usesystemnetmailsettings="false" xsi:type="Mail" >
 </target></target></wrapper-target>
</targets>

 

شرح مثال فوق:

همانطور که می بینید در Target1 پارامتر archiveEvery را برابر Day قرار دادیم . بنابراین هر روز ، رویدادهای همان روز را داخل فایلی بنام File1+Date ثبت میکند که Date تاریخ آنروز است . در Target2 نیز رویدادها را به ایمیل دلخواه میفرستیم که دارای پارامترهای بسیاری است و مربوط به پروتکل smtp می باشد .

آموزش ابزار لاگ گیری NLog در اینجا به پایان میرسد . امیدوارم استفاده لازم را برده باشید . لطفا دیدگاه ها و نظرات خود را درباره این مقاله ارسال نمایید

*** برای آموزش بیشتر NLog میتوانید به وب سایت GitHub مراجعه کنید .

0/5 (0 نظر)

اطلاعات مقاله

آموزش ابزار لاگ‌گیری nLog برای دات‌نت

فرم ارسال دیدگاه درباره

آموزش ابزار لاگ‌گیری nLog برای دات‌نت

دیدگاه کاربران درباره

آموزش ابزار لاگ‌گیری nLog برای دات‌نت

دیدگاهی وجود ندارد