آموزش ساخت فروشگاه اینترنتی با ASP.NET MVC – بخش۳

آموزش ساخت فروشگاه اینترنتی با ASP.NET MVC – بخش۳

مشخصات مقاله

آموزش ساخت فروشگاه اینترنتی با ASP.NET MVC – بخش۳

 آموزش قدم به قدم ایجاد فروشگاه آنلاین با MVC – بخش سوم 

Online Shop by MVC – Step by Step Tutorial – Part3

آموزش قدم به قدم ایجاد فروشگاه آنلاین با MVC

 

در بخش دوم از آموزش فروشگاه اینترنتی با ASP.NET MVC ، نحوه نمایش محصولات یک فهرست را بهمراه اکشن، view های لازم را آموزش دادیم و در نهایت کلاس سبدخرید را ایجاد کردیم و توابع Add و Remove را برای آن تعریف و پیاده سازی کردیم.

در بخش سوم از آموزش فروشگاه آنلاین با MVC ، سرفصل های زیر را در ادامه خواهیم داشت:

 • تعریف کوکی برای CartId
 • کنترولر ShoppingCart
  کنترولر ShoppingCart و تست سبد خرید و ایجاد View برای سبدخرید و افزودن دکمه به Details
 • افزودن دکمه به Details
 • سفارشات کاربران
  ایجاد کلاس OrderDetail و ایجاد کلاس Order و اعمال تغییرات در StoreContext و عملیات Migration
 • ایجاد اکشن برای Checkout
  ایجاد تابع Checkout در کلاس ShoppingCart.cs و تعریف اکشن Checkout در کنترولر سبدخرید و ایجاد View برای اکشن Checkout

 

تعریف کوکی برای CartId :

آیدی منحصر بفرد برای سبد خرید هر کاربر را در کوکی ذخیره می کنیم . زیرا فرض کنید کاربر امروز چند محصول را به سبدخرید اضافه کرده است و وقت تکمیل فرآیند خریدش را ندارد . این محصولات باید تا مدتی در سبدخرید او باقی بماند (در این مثال یک هفته) تا در این مدت ، هر بار که به فروشگاه مراجعه می کند آیتم هایی که قبلا به سبد خرید اضافه کرده است را مشاهده کند .

آیدی سبدخرید (CartId) را از نوع Guid تعریف می کنیم که یک رشته یکتا برمیگرداند .

تابع مربوطه بصورت زیر تعریف می شود :

private string GetCartId(HttpContextBase http) { 
 var cookie = http.Request.Cookies.Get("ShoppingCart"); 
 var cartId = string.Empty; 
 if(cookie == null || string.IsNullOrWhiteSpace(cookie.Value)) { 
 cookie = new HttpCookie("ShoppingCart"); cartId = Guid.NewGuid().ToString(); 
 cookie.Value = cartId; cookie.Expires = DateTime.Now.AddDays(7); 
 http.Response.Cookies.Add(cookie); 
 } 
 else { cartId = cookie.Value; } 
 return cartId; 
}

 

در شرط if بررسی می شود که اگر cookie خالی است یک کوکی جدید برای کاربر بساز و اگر کوکی از قبل وجود دارد ، مقدارش را به cartId اختصاص دهد و return کند .

 

کنترولر ShoppingCart :

در کنترولر سبدخرید ، اکشنی بنام AddToCart ایجاد می کنیم که بصورت زیر تعریف می شود :

public ActionResult AddToCart(int id) { 
 var Cart = new ShoppingCart(HttpContext); 
 Cart.Add(id); 
 return (RedirectToAction("Index")); 
}

 

Httpcontext را به کلاس ShoppingCart ارسال کرده ایم و در نهایت به صفحه سبدخرید redirect شده است .

اکشن RemoveFromCart را نیز مانند Add بدین صورت تعریف می کنیم :

public ActionResult RemoveFromCart(int id) { 
 var Cart = new ShoppingCart(HttpContext); 
 Cart.Remove(id); 
 return (RedirectToAction("Index")); 
}

 

تست سبد خرید :

برای انجام تست کارکرد سبدخرید ، پروژه خود را اجرا کرده و آدرس زیر را در نوار آدرس بنویسید :

Shoppingcart/addtocart/2

در واقع از کنترولر ShoppingCart اکشن addtoCart را با پارامتر 2 صدا زده ایم . با اجرای این آدرس ، پیام خطایی مبنی بر عدم وجود Index View نمایش داده می شود ( ولی نگران نباشید ، در مقاله بعد ویو را اضافه خواهیم کرد ! ) اکنون دیتابیس Management Studio را باز کنید و جدول cartItems را select کنید . با تصویر زیر روبرو خواهید شد :

تست سبد خرید

و اگر آدرس فوق را مجددا اجرا کنید ، ستون Count در تصویر فوق برابر 2 خواهد شد .

حال می خواهیم حذف آیتم از سبدخرید را تست کنیم . بدین منظور ، آدرس زیر را پس از اجرای پروژه در نوار آدرس تایپ کرده و اینتر کنید :

Shoppingcart/removefromcart/2

پس از اجرای این آدرس ، مشاهده می کنید که یکی از محصولات با id=2 از سبدخرید پاک می شود .

تا اینجا ، از کوکی برای ذخیره سبدخرید در مرورگر کاربر استفاده کردیم و نیز سبدخرید را تست کردیم . در بخش بعد می خواهیم برای سبدخرید ، view ایجاد کنیم و دکمه افزودن به سبدخرید را در Details قرار دهیم .

سبد خرید

ایجاد View برای سبدخرید :

روی اکشن Index راست کلیک کنید و Add View را انتخاب کنید . در پنجره ظاهر شده ، Template را Empty انتخاب کنید و use layout را تیک بزنید و باکس را خالی رها کنید و Add را بفشارید .

دستورات و کدهای زیر را در Index View از ShoppingCartController تعریف کنید :

@model AspNetStore.ViewModels.ShoppingCartViewModel
@{ViewBag.Title = "Shopping Cart";}
<h2>Review your Cart</h2>
<hr />
<p class="btn btn-warning">
@Html.ActionLink("Check Out", "Checkout")
</p>
<hr />
<div id="update-message"></div>
<hr />
<div class="row">
<div class="col-sm-12 table-responsive">
@foreach(var item in Model.Items) {
<table class="table-bordered table-condensed table-hover table-striped">
 <tbody>
 <tr>
  <th>
  Name
  </th>
  <th>
  Price
  </th>
  <th>
  Quantity
  </th>
 </tr>
 <tr id="[email protected]">
 <td>
  @Html.ActionLink(item.Product.Name, "Details", "Store", new { id=item.ProductId },null)
 </td>
 <td>
  @item.Product.Price
 </td>
 <td id="[email protected]">
  @item.Count
 </td>
 <td>
  @Html.ActionLink("Remove", "RemoveFromCart", new { id = item.ProductId,@class="text-danger" }, null)
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td>
  Total :
 </td>
 <td>
  &nbsp;
 </td>
 <td>
  &nbsp;
 </td>
 <td id="cart-total">
  @Model.Total
 </td>
 </tr>
 </tbody>
</table>
</div>
</div>

 

توضیح : در خط اول ، مدل ورودی به این view را ShoppingCartViewModel تعریف کردیم  . سپس عنوان صفحه آمده است . در نهایت جدولی که شامل سبد خرید می باشد طراحی شده است . دارای چهار ستون است که نام و قیمت و تعداد و عملیات حذف می باشد . خروجی آن بصورت زیر می باشد :

سبد خرید خالی

افزودن دکمه به Details :

اکنون نوبت آنست که دکمه مربوط به افزون به سبد خرید (Add to Cart) را به Details View اضافه کنیم .

یک اکشن لینک در صفحه Details بصورت زیر قرار می دهیم :

@Html.ActionLink("Add to Cart", "AddToCart", new { controller = "ShoppingCart",id=Model.ProductId})

 

حال اپلیکیشن را اجرا می کنیم و چند محصول بطور تستی به سبد خرید اضافه می کنیم تا عملیات موردنظر را تست کنیم :

سبدخرید آیتم دار

تا اینجای مقاله، برای سبدخرید ، view ایجاد کردیم و دکمه افزودن به سبدخرید را در Details قرار دادیم . در بخش بعد میخواهیم سراغ موضوع مهم پیاده سازی سفارشات کاربران (Orders) برویم .

 

سفارشات کاربران :

وقت آن رسیده است که کاربر ، آیتم های موجود در سبد خرید خود را نهایی کند و آنها را سفارش دهد .

برای نگهداری و ذخیره سفارشات کاربران ، به دو کلاس نیاز داریم . اولی Order که در آن تاریخ ثبت سفارش و اطلاعات کاربر و کد سفارش ذخیره می شود . کلاس دوم OrderDetail می باشد که شامل نام  محصولات سفارش داده و شده و قیمت و تعداد هر یک از آنها .

ایجاد کلاس OrderDetail  :

اولین کلاسی که برای بخش سفارشات فروشگاه خود می سازیم OrderDetail می باشد که بیانگر جدول OrderDetails در دیتابیس خواهد بود . این کلاس دارای کلید اصلی OrderDetailId و کلید خارجی (Foreign Key) OrderId می باشد :

public class OrderDetail { 
 [Key] 
 public int OrderDetailId { get; set; } 
 public int OrderId { get; set; } 
 public int ProductId { get; set; } 
 public int Quantity { get; set; } 
 public decimal UnitPrice { get; set; } 
 public virtual Product Product { get; set; } 
 public virtual Order Order { get; set; } 
}

 

ایجاد کلاس Order :

اکنون باید کلاسی تعریف کنیم که کلاس OrderDetail زیرمجموعه آن باشد . کلاس Order همانطور که قبلا ذکر شد ، شامل اطلاعات شخصی کاربر ، تاریخ ثبت سفارش و سایر فیلدها (بصورت زیر) می باشد :

public class Order { 
 [Key] 
 public int OrderId { get; set; } 

 [DataType(DataType.DateTime)] 
 public DateTime OrderDate { get; set; } 

 [Required] 
 public string TransactionId { get; set; } 

 [Required] [StringLength(100)] 
 public string FirstName { get; set; } 

 [Required] [StringLength(100)] 
 public string LastName { get; set; } 

 [Required] [StringLength(100,MinimumLength=10)] 
 public string Address { get; set; } 

 [Required] [StringLength(40)] 
 public string City { get; set; } 

 [Required] [StringLength(40)] 
 public string State { get; set; } 

 [Required] [StringLength(20, MinimumLength = 8)] 
 public string PostalCode { get; set; }

 [Required] [StringLength(40)] 
 public string Country { get; set; } 

 [Required] [StringLength(24)] [DataType(DataType.PhoneNumber)] 
 public string Phone { get; set; } 

 [Required] 
 public string Email { get; set; } 

 [Required] 
 public decimal Total { get; set; } 

 public virtual List OrderDetails { get; set; } 
 
 public Order() { OrderDetails = new List(); } 
}

 

نکته : همانطور که در دستور آخر مشاهده می کنید در سازنده کلاس Order از OrderDetail یک شئ ساختیم تا هر وقت که سفارشی ایجاد می شود ، OrderDetail برابر Null نباشد .

اعمال تغییرات در StoreContext :

برای اینکه این دو مدلی که در بالا ساختیم به جداول دیتابیس تبدیل شوند ، باید انها را در کلاس StoreContext تعریف کنیم :

public DbSet<Order> Orders { get; set; }
public DbSet<OrderDetail> OrderDetails { get; set; }

عملیات Migration :

پنجره Package Manager Console را باز کرده و دستور add-migration AddOrderInfo را تایپ  و اینتر کنید .

سپس دستور update-database را اجرا کنید . اکنون به دیتابیس پروژه ، دو جدول Orders , OrderDetails افزوده شده اند  :

بروز رسانی جدول محصولات

تا اینجا، کلاس های Orders و OrderDetails را ایجاد کردیم . تغییرات لازم را در StoreContext اعمال نمودیم و در نهایت Migration انجام دادیم . در این بخش میخواهیم برای عملیات Checkout یک اکشن و ViewModel و نیز تابع تعریف کنیم .

 

ایجاد اکشن برای Checkout :

نیاز به دو متد Get و Post داریم . اکشن Checkout با متد Get بصورت زیر تعریف می شود :

[HttpGet]
public ActionResult Checkout()
{
return View();
}

و در اکشن با متد Post نیاز به CheckoutViewModel داریم . بنابراین ابتدا این کلاس را ایجاد می کنیم .

در فولدر ViewModels کلاسی بنام CheckoutViewModel بسازید و فیلدهای زیر را برای آن تعریف کنید :

public class CheckoutViewModel { 
 [Required] [StringLength(100)] [Display(Name=”First Name”)] 
 public string FirstName { get; set; } 

 [Required] [StringLength(100)] [Display(Name = “Last Name”)] 
 public string LastName { get; set; } 

 [Required] [StringLength(100, MinimumLength = 10)] 
 public string Address { get; set; } 

 [Required] [StringLength(40)] 
 public string City { get; set; }

 [Required] [StringLength(40)] 
 public string State { get; set; } 
 [Required] [StringLength(20, MinimumLength = 8)] [Display(Name = "Postal Code")] 
 public string PostalCode { get; set; } 

 [Required] [StringLength(40)] 
 public string Country { get; set; } 

 [Required] [StringLength(24)] [DataType(DataType.PhoneNumber)] 
 public string Phone { get; set; } 

 [Required] [Display(Name = "Email Address")] [RegularExpression(pattern: @"\w+([-+.’]\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*", ErrorMessage="Email is not Valid !")] [DataType(DataType.EmailAddress)] 
 public string Email { get; set; } 

 public decimal Total { get; set; } 
}

 

ایجاد تابع Checkout در کلاس ShoppingCart.cs :

تابع فوق را بصورت زیر می نویسیم :

public object CheckOut(CheckoutViewModel model) { 
 var items = GetCartItems(); 
 var order = new Order() { 
 FirstName = model.FirstName, 
 LastName = model.LastName, 
 Address = model.Address, 
 City = model.City, 
 Email = model.Email, 
 Phone = model.Phone, 
 PostalCode = model.PostalCode, 
 State = model.State, 
 Country = model.Country, 
 OrderDate = DateTime.Now 
 }; 
 foreach(var item in items) { 
 var detail = new OrderDetail() { 
  ProductId = item.ProductId, 
  UnitPrice = item.Product.Price, 
  Quantity = item.Count, 
 }; 
 order.Total += (item.Product.Price * item.Count); 
 order.OrderDetails.Add(detail); 
 } 
 model.Total = order.Total; 
 // TODO : Authorize payment 
 // TODO : Assign TransactionId _db.Orders.Add(order); 
 // if paymeny was successfull , order will saved in DB , otherwise it won't be saved . 
 _db.SaveChanges(); 
 return null; 
 }

 

توضیح : ورودی این تابع CheckoutViewModel و خروجی آن object است . زیرا نوع خروجی آن دقیقا مشخص نیست .

سپس از کلاس (مدل یا جدول) Order یک شئ می سازیم و مقادیر فیلدهایش را با مدل ورودی میدهیم . سپس به ازای هر آیتم از سبد خرید ، یک شئ از کلاس OrderDetail تعریف کرده و آنرا با دیتای داخل سبدخرید ، مقداردهی می کنیم . در نهایت جداول Order و OrderDetail را آپدیت می کنیم .

نکته : اگر پرداخت وجه توسط کاربر با موفقیت انجام شود ، دستور saveChanges را صدا می زنیم .

تعریف اکشن Checkout در کنترولر سبدخرید :

اکشن فوق در ShoppingCartController بصورت زیر تعریف خواهد شد :

[HttpPost] [ValidateAntiForgeryToken] 
public ActionResult Checkout(CheckoutViewModel model) { 
 if(!ModelState.IsValid) { return (View(model)); } 
 var cart = new ShoppingCart(HttpContext); 
 var result = cart.CheckOut(model); 
 return RedirectToAction("Index"); 
}

تا اینجا، برای عملیات checkout ، اکشن و ViewModel تعریف کردیم . در این بخش می خواهیم برای تکمیل سفارش یا همان Checkout یک view طراحی کنیم.

عملیات Check-Out در خرید آنلاین

ایجاد View برای اکشن Checkout :

روی اکشن Checkout راست کلیک کرده و Add View را انتخاب کنید . سپس تنظیمات View را بطور پیش فرض قرار میدهیم .

کدهای زیر را در این ویو تعریف خواهیم کرد :

@model AspNetStore.ViewModels.CheckoutViewModel
@{ViewBag.Title = "Checkout";}
@using (Html.BeginForm())
{
@Html.AntiForgeryToken()
<h2>Checkout</h2>
<fieldset>
 <legend> Shipping Information </legend>

 <div class="label">
 @Html.LabelFor(m => m.FirstName)
 </div>

 <div class="editor">
 @Html.EditorFor(m => m.FirstName)
 </div>

 <div class="label">
 @Html.LabelFor(m => m.LastName)
 </div>

 <div class="editor">
 @Html.EditorFor(m => m.LastName)
 </div>

 <div class="label">
 @Html.LabelFor(m => m.Address)
 </div>

 <div class="editor">
 @Html.EditorFor(m => m.Address)
 </div>

 <div class="label">
 @Html.LabelFor(m => m.Country)
 </div>

 <div class="editor">
 @Html.EditorFor(m => m.Country)
 </div>

 <div class="label">
 @Html.LabelFor(m => m.City)
 </div>

 <div class="editor">
 @Html.EditorFor(m => m.City)
 </div>

 <div class="label">
 @Html.LabelFor(m => m.State)
 </div>

 <div class="editor">
 @Html.EditorFor(m => m.State)
 </div>

 <div class="label">
 @Html.LabelFor(m => m.PostalCode)
 </div>

 <div class="editor">
 @Html.EditorFor(m => m.PostalCode)
 </div>

 <div class="label">
 @Html.LabelFor(m => m.Phone)
 </div>

 <div class="editor">
 @Html.EditorFor(m => m.Phone)
 </div>

 <div class="label">
 @Html.LabelFor(m => m.Email)
 </div>

 <div class="editor">
 @Html.EditorFor(m => m.Email)
 </div>

</fieldset>
<p>
}
</p>

 

حال نوبت آن رسیده است که پروژه را اجرا کنیم . قبل از اینکار روی متد Post از اکشن Checkout یک BreakPoint قرار دهید (مطابق شکل زیر) و روی Checkout View که باز است دکمه اجرای برنامه را بزنید . صفحه ای برای پر کردن اطلاعات شخصی کاربر نمایش داده می شود ، باکس های متنی را پر کنید و دکمه submit را بفشارید . اجرای برنامه وارد محل قرارگرفتن BreakPoint می شود . مطابق تصویر زیر اگر ModelState برابر true بود ، با زدن کلید F10 به مراحل بعدی اجرای بعدی بروید وگرنه باید چک کنید که کدام فیلد را مطابق انتظار ، پر نکردید .

اعتبارسنجی ModelState

خب دوستان خسته نباشید . تا بدین جا در آموزش فروشگاه آنلاین با MVC ، بطور کلی مراحل زیر را انجام دادیم :

 • طراحی مدل های Category , Product , Order , OrderDetail , CartItem
 • طراحی و پیاده سازی سبد خرید (Shopping Cart)
 • ثبت سفارش کاربر طبق سبد خرید نهایی شده

 

در بخش چهارم از سری آموزشی فروشگاه اینترنتی با MVC ، خواهیم دید که چگونه فروشگاه اینترنتی خود را به درگاه پرداخت آنلاین متصل کنیم . همراه ما بمانید …

5/5 (1 نظر)

اطلاعات مقاله

آموزش ساخت فروشگاه اینترنتی با ASP.NET MVC – بخش۳

فرم ارسال دیدگاه درباره

آموزش ساخت فروشگاه اینترنتی با ASP.NET MVC – بخش۴

دیدگاه کاربران درباره

آموزش ساخت فروشگاه اینترنتی با ASP.NET MVC – بخش۴

دیدگاهی وجود ندارد