دانلود کتاب Fixing the Enterprise UX Process

دانلود کتاب Fixing the Enterprise UX Process

مشخصات کتاب

دانلود کتاب Fixing the Enterprise UX Process

  • نویسنده: احسان صفری
  • برچسب:
  • دسته بندی:
  • تاریخ انتشار: 1398/09/03
  • تعداد کامنت: 0
  • به اشتراک گذاری: