مطالب مرتبط با برچسب: اتریبیوت data-section

آموزش فریم‌ورک Foundation-بخش۳-منو Navigation

آموزش فریم‌ورک Foundation-بخش۳-منو Navigation

آموزش فریم‌ورک Foundation-بخش3-منو Navigation بخش سوم – منو (Navigation)   منو در فریم ورک فاندیشن (Navigation in Foundation Framework):   در مقاله قبل (بخش دوم آموزش فریم ورک foundation) با گریدبندی (Griding System) در فاندیشن آشنا شدیم. در این مقاله به معرفی انواع منو navigation در این فریم ورک خواهیم پرداخت. یکی از مواردی که در […]