مطالب مرتبط با برچسب: تعریف فضای خالی

استفاده از تکنیک فضای خالی در طراحی وب‌سایت

استفاده از تکنیک فضای خالی در طراحی وب‌سایت

استفاده از تکنیک فضای خالی در طراحی وب‌سایت Using whitespace in web design معرفی 9 وب‌سایت نمونه در زمینه استفاده از فضای خالی   اهمیت استفاده از فضای خالی را در طراحی وب سایت فضای خالی همیشه بلااستفاده نمی باشد. در حقیقت وقتی داریم در مورد طراحی وب صحبت می کنیم، توصیه  می شود که […]