مطالب مرتبط با برچسب: تگ های html5

معرفی کامل تگ‌های معنایی یا semantic tags در HTML5

معرفی کامل تگ‌های معنایی یا semantic tags در HTML5

راهنمای استفاده از تگ‌های معنایی در HTML5 Semantic tags in HTML5 guide نحوه تعریف تگ‌های معنایی یا Semantic در HTML5: تگ‌های غیرمعنایی (Non-Semantic Tags): اغلب تگ های HTML به منظور جای دادن محتوا در خود تعریف می شوند و به مرورگر می گویند محتوای صفحات وب را چطور نمایش دهند. این تگ ها، نوع محتوای […]