مطالب مرتبط با برچسب: Google Doodle

تاریخچه جالب لوگوی گوگل و Google Doodle

تاریخچه جالب لوگوی گوگل و Google Doodle

امروزه بیش از 3 و نیم میلیارد جستجو در گوگل بطور روزانه انجام می شود. این آمار نشان می دهد نیمی از افراد جهان ممکن است در طول روز حداقل 30 بار لوگوی گوگل را مشاهده کنند! در طول دو دهه گذشته، لوگوی گوگل بصورت قابل فهم و به شکل آیکون باقی مانده اما بتدریج […]