دسته بندی: آموزش MVC – جلسه هفتم

آموزش ASP.NET MVC5 – فصل۷

آموزش ASP.NET MVC5 – فصل۷

 آموزش ASP.NET MVC5 – فصل7  سلام دوستان ، در جلسه ششم با مفهوم Area آشنا شدیم و لزوم استفاده از آنها را بیان کردیم: »»» مطالعه مقاله جلسه ششم از سری آموزشی MVC در این جلسه وارد دنیای Action Filter Attribute می شویم   اکشن فیلتر در MVC چیست و چه کاربردی دارد؟ ما یک […]